Jaan Eensaar on peamesinik, kelle oskused vastavad mesinduse 5. ehk kõrgeimale kutsestandardile. Jaan on 30 aasta jooksul tundma õppinud erinevaid tarutüüpe ja mesilate tõuge, kasvatanud ise mesilasemasid ning koolitanud noori mesindusõpilasi ja hobimesinikke. Mesinduse kõrval on Jaan lõpetanud ka Tartu Ülikooli bioloogia- ja geograafiateaduskonna keskkonnatehnoloogia ja loodusteaduste õpetaja eriala.